Zarząd:

Agnieszka Kaźmierczak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Przewodnicząca

Maciej Sykut
(Uniwersytet Przyrodniczy)
Sekretarz