IV Bal Doktoranta

W dniu 25.05.2013 r. odbył się IV Bal Doktoranta. Była to wspólna inicjatywa Lubelskiego Porozumienia Doktorantów takich uczelni, jak: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska oraz Instytut Uprawy Nawożenia i&Gleboznawstwa w Puławach.

Bal odbył się na Stołówce Politechniki Lubelskiej "SOKÓŁ".  Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło o&godzinie 19 przemówieniem Przewodniczącej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej mgr inż. Moniki Kulisz. Następnie wystąpił JM Rektor PL - Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. Życzył wszystkim uczestnikom Balu sukcesów naukowych oraz udanej zabawy. Po części oficjalnej rozpoczęła się część taneczna.  Organizatorzy balu w osobach przedstawicieli LPD rozpoczęli ją&tradycyjnym walcem angielskim.

Zabawa w dobrym humorze i doborowym towarzystwie trwała do białego rana. Sam bal stał się ukoronowaniem działalności Lubelskiego Porozumienia Doktorantów i miejscem, gdzie tak zróżnicowane środowisko doktoranckie uczelni Lubelskich mogło zintegrować się, podzielić doświadczeniami oraz nawiązać nowe znajomości. Organizatorzy zapowiadają jego kolejne edycje.