Lubelskie Porozumienie Doktorantów zostało powołane do istnienia 18 października 2006 roku z inicjatywy takich uczelni jak:

  • Uniwersytet Medyczny,
  • Uniwersytet Przyrodniczy,
  • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,
  • Politechnikę Lubelską,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Porozumienie stanowi forum dla samorządów doktoranckich w uczelniach i innych lubelskich placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie.

Podstawowymi celami Porozumienia są: reprezentacja środowisk doktorantów, wymiana informacji i doświadczeń, współpraca naukowa, realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Najważniejsze dokonania:

  • Organizacja IX Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz III Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach 5 - 7 grudnia 2008 roku w Lublinie
  • I Bal Doktorantów – 2007 rok,
  • II Bal Doktorantów – 2008 rok,
  • III Bal Doktorantów – 2009 rok,
  • IV Bal Doktorantów - 2013 rok.